Uniwersytet biblijny

Telewizyjny Uniwersytet Biblijny ma na celu szerokie udostępnianie wiedzy biblijnej.
To odpowiedź na apel Ojca Świętego Benedykta XVI zawarty w posynodalnej adhortacji
„Verbum Domini”. Projekt ten prowadzony jest przez Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II.
Został przewidziany na lata. Wykłady są emitowane w Telewizji Trwam na żywo, w każdą
drugą i czwartą sobotę miesiąca, przez cały rok, z wyjątkiem miesięcy wakacyjnych (lipca i
sierpnia) w godz. 10.00-11.00.

Powołane zostały cztery „katedry” – zespoły biblistów, które prowadzą wykłady
w czterech kategoriach tematycznych:
Teologia biblijna Starego i Nowego Testamentu.
Trudne pytania do Biblii.

Egzegeza wybranych fragmentów Pisma Świętego.
Wykłady z zakresu historii archeologii i geografii Ziemi Świętej.
Każdy wykład kończy się zachętą do lektury, z których większość jest zamieszczona
w Internecie na stronie Dzieła Biblijnego. Profesorowie podają również tytuły książek dla
pragnących jeszcze bardziej pogłębić konkretny temat. W Telewizyjny Uniwersytet Biblijny
zaangażowani są najlepsi bibliści polscy, cieszący się wielkimi osiągnięciami naukowymi.
Pierwszy taki wykład odbył się 13.10.2012 r. (“Stworzenie świata”). Program jest nadal
kontynuowany.

„Jak mówi Papież, Biblia wnosi podstawowe wartości antropologiczne i filozoficzne w życie
świata, stąd też każdy człowiek, który chce być obywatelem Europy, obywatelem świata,
winien mieć dobre rozeznanie w tym kodzie kulturowym, jakim jest Pismo Święte.” –
podkreśla ks. prof. Henryk Witczyk, dyrektor Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II.

NASZDZIENNIK.PL

Po co czytać Biblię dzisiaj?

abp Grzegorz Ryś i brat John

Wprowadzenie do Ksiąg Biblijnych

Ks. prof. Mariusz Rosik

Moja Biblia

Ks. abp Grzegorz Ryś

Jak czytać Pismo Święte?

Ks. prof. Waldemar Chrostowski

Pytania – Jak czytać Pismo Święte?

Ks. prof. Waldemar Chrostowski