Kontakt

Zespół Dekanalnego Tygodnia Biblijnego

ks. Krzysztof Żak

Dziekan dekanatu milowskiego

Ks. Mirosław Szewieczek

Dekanalny koordynator Tygodnia Biblijnego

+48 602 334  317

Agnieszka Bieniek

+48 691 675 113

Gabriela Tyc-Kręcichwost

+48 662 042 668

E-Mail

dekanalnytydzienbiblijny@gmail.com