Baza dobrych pomysłów

Informacje wstępne

TYDZIEŃ BIBLIJNY – został zainicjowany przez Dzieło Biblijne im.: św. Jana Pawła II.
W 2005 r. KEP zatwierdziła po raz pierwszy statuty stowarzyszenia. W 2009 r. odbył się
pierwszy TYDZIEŃ BIBLIJNY.

NIEDZIELA BIBLIJNA (jest to Niedziela po NIEDZIELI MIŁOSIERDZIA) jest również dniem
„Narodowego Czytania Pisma Świętego”.

Baza dobrych pomysłów

1. Uroczyste/procesyjne wniesienie Pisma Świętego.
2. W trakcie Tygodnia Biblijnego – homilie, kazania poświęcone Pismu Świętemu.
3. Zaproszenie wiernych świeckich do czytania Czytań Liturgicznych podczas Mszy Świętych.
4. Przygotowanie w kościele/ w przedsionku kościoła wystawki z Pismem Świętym, np.:
a) Pismo Święte na stojaku, obok kwiaty, świeczki;
b) Pismo Święte na szczycie „drabinki”, a na poniższych szczeblach różne czasopisma, książki,
gazety, tekturowy telewizor, laptop,…
c) inne ………………………
5. V Narodowe Czytanie Pisma Świętego (18.04.2020 r.) – Maraton biblijny, czyli ciągłe
czytanie Pisma Świętego przez wyznaczony czas, które również mogłoby być transmitowane
na facebooku lub kanale youtube.
a) poproszenie konkretnych osób do przeczytania danego fragmentu wybranej Księgi,
b) pozostawienie listy godzinowo-minutowej w przedsionku kościoła i zachęcenie wiernych
do wpisywania się. Możliwość wpisywania się może być co 15 minut,
c) przydzielenie konkretnych perykop wybranym osobom.
6. Czytanie Pisma Świętego godzinę przed Mszą Świętą.
7. Udostepnienie i promowanie konferencji biblijnych ks. bp Romana Pindla na stronach
internetowych, facebookowych lub przed Mszami Świętymi. Link do miejsca z
zamieszczanymi konferencjami:
https://open.spotify.com/show/45mRTLwjpXsW973Kcn0ttz
8. Udostępnianie i promowanie Wykładów Uniwersytetu Biblijnego. Link poniżej:
https://biblista.pl/
9. Zaproszenie wiernych do Modlitwy Brewiarzowej, np. Jutrzni, przed porannymi lub
Nieszporów przed wieczornymi Mszami Świętymi.

10. Medytacja LECTIO DIVINA wg zasad tej metody. Słowo Boże, by zostało uznane za ważne
Źródło kontaktu z Bogiem musi dotknąć osobę osobiście. Dlatego zaproszenie wiernych do
Medytacji LECTIO DIVINA jest bardzo cenne i ważne, by sami mogli się przekonać o tym, że
SŁOWO to jest PRAWDZIWE i ŻYWE. Ten punkt jest najcenniejszym punktem Tygodnia
Biblijnego.
1. Lectio – czytanie
2. Meditatio – zgłębianie
3. Oratio – modlitwa Słowem
4. Contemplatio – owoc – rozkwit znaczeń
5. Collatio – dziel się Słowem.
11. Zaproszenie Wspólnot parafialnych do przygotowania programów wieczornych
(Adoracja Najświętszego Sakramentu, modlitwa, różaniec z rozważaniami biblijnymi, scenka
teatralna, pantomima, taniec hebrajski, program biblijno-dydaktyczny z wykorzystaniem
projektora, muzyki)
12. Spotkania Kręgu Biblijnego
13. Zaproszenie biblisty
14. Zaproszenie Wspólnoty z innej parafii, która poprowadzi spotkanie poświęcone Pismu
Świętemu.
15. Przeprowadzenie spotkań katechetyczno-edukacyjnych poświęconych Pismu Świętemu.
Przykładowe tematy:
a) Nauka czytania sigli,
b) Liturgia Mszy Świętej a Pismo Święte,
c) Różne wydania Pisma Świętego i porównywanie wybranego fragmentu z różnych
tłumaczeń (ma to na celu poszerzenie rozumienia tekstu),
d) Podział Ksiąg Pisma Świętego,
e) Metody czytania/medytacji Pisma Świętego (Lectio Divina, medytacja ignacjańska,
karmelitańska),
f) Ludzie kochający Biblię (na przestrzeni wieków; współcześni),
g) Biblia w sztuce (malarstwo, rzeźba, muzyka, film, poezja,…),
h) O Słowie Bożym w Piśmie Świętym (co mówi Pismo Święte o Słowie, na podstawie
Konkordancji, np.: Ps 119,37. 81; Hbr 4,12;….).
16. Poproszenie katechetów o przeprowadzenie katechez biblijnych w TYGODNIU
BIBLIJNYM. Uczenie żywego kontaktu ze Słowem Bożym poprzez jego medytację, modlenie
się Słowem.
17. Zaproszenie do konkursów biblijnych: plastyczne, quizy.
18. Zaproszenie dzieci na filmy biblijne. Polecamy: „Opowieści Biblijne Starego i Nowego
Testamentu” oraz „Księga Ksiąg”.
Projekcja filmów biblijnych dla dorosłych. Np.: „Abraham”, „Rut”, Józef”, „Jezus
z Nazaretu”, „Sprawa Chrystusa”, „Bóg nie umarł”.

19. Podczas TYGODNIA BIBLIJNEGO można rozdawać różne wydrukowane pomoce. Będą
one do pobrania ze strony internetowej. Są to m.in.:
a) Biblia w 90 dni,
b) Biblia w 365 dni,
c) Ulotka Medytacji LECTIO DIVINA,
d) List Boga Ojca do każdego, w oparciu o Pismo Święte,
e) Proroctwa mesjańskie Starego Testamentu,
f) Księga Psalmów i jej „echo” w pieśniach religijnych,
g) Dzień w rytmie Słowa Bożego,
h) APTECZKA DUCHOWA – zbiór cytatów do wycięcia i włożenia do Apteczki Duchowej,
by każdego dnia wierni mogli sobie losować jeden cytat,
i) Przygotowane Lectio Divina na……………………,
j) Lectio Divina na podstawie o. Innocenzo Gargano OSB Cam,
k) Wybrany fragment Pisma Świętego w różnych tłumaczeniach
l) Narodowe Czytanie Pisma Świętego/Maraton biblijny 0 Lista chętnych osób
20. Wystawa reprodukcji malarstwa biblijnego np.: we współpracy z GOK-iem. Lub też
wystawa różnych wydań Pisma Świętego.
21. Księga ważnych cytatów – możliwość wpisania do niej ważnego dla kogoś cytatu.
22. Skrzynka świadectwa – zachęta do wiernych do podzielenia się owocami kontaktu
z Pismem Świętym, owocami Tygodnia Biblijnego.

Z powyższej Bazy można korzystać dowolnie. Lista ta jest otwarta.