Inicjatywy Biblijne

Niedziela Biblijna i Narodowe Czytanie Pisma Świętego

Opis

 
    To ogólnopolska inicjatywa Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II oraz Fundacji Soar
i Fundacji Dabar. W dniu 11 stycznia 2017 roku została ona przedstawiona abp. Stanisławowi
Gądeckiemu i otrzymał zatwierdzenie.

    Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego ma za zadanie ukazywać Pismo Święte jako
kod kulturowy chrześcijańskiej Polski i Europy, pomagać w odkrywaniu zalet wspólnotowego
czytania Biblii, ukierunkowywać modlitwę i medytację wiernych na wybraną księgę. Celem
inicjatywy jest także pokazywanie osób, znane ze swej służby dobru wspólnemu, osiągnięć
zawodowych lub sportowych, które w swoim życiu inspirujące się Słowem Bożym.
Inicjatywa ma przybliżać najnowsze edycje Pisma Świętego i najlepsze publikacje
egzegetyczno-teologiczne, pomocne w samodzielnej interpretacji wybranej księgi biblijnej.
Hasło przewodnie Narodowego Dnia Czytania Pisma Świętego brzmi: „Weź i czytaj!”.
    Wydarzenie ma charakter ogólnopolski i będzie przeżywane w kościołach we wszystkich
diecezjach, a w miarę możliwości także w świeckich instytucjach, stowarzyszeniach,
placówkach dydaktyczno-wychowawczych, organizacjach i ruchach. Tego dnia w kościołach
będzie miała miejsce uroczysta lektura fragmentu księgi biblijnej.

„Głównym celem Narodowego Czytania Pisma Świętego rozpoczynającego Tydzień
Biblijny, jest zaproszenie wierzących do osobistej, codziennej lektury i rozważania fragmentu
Pisma Świętego, który otrzymamy w kościele.” – powiedział ks. prof. Henryk Witczyk,
przewodniczący Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II.

www.biblista.com.pl

Wideo