Lectio Divina

Wprowadzenie do metody Lectio Divina

Video wprowadzające

Co to jest Lectio Divina?

Jak modlić się Słowem Bożym

Jak medytować pismo święte?

Lectio Divina

Sympozjum Lectio Divina


12.11.2021 / 13.11.2021

14.11.2021 / 15.11.2021

Modlitewne czytanie Słowa Bożego


Konferencja 1 i 2

Konferencja 3 i 4

Sympozjum Lectio Divina Modlitewne czytanie Słowa Bożego