Tydzień Biblijny

XII Tydzień biblijny

Audycja w Aniele Beskidów

Oferta biblijna

Księgarnia Cherubinek w Milówce

Zbliża się XII Ogólnopolski Tydzień Biblijny (26.04 – 02.05.2020 r.). Rozpocznie się on

w najbliższą Niedzielę IV NARODOWYM CZYTANIEM PISMA ŚWIĘTEGO. Hasło Tygodnia:

„Misterium Słowa, które stało się Chlebem Życia”.


Zespół Tygodnia Biblijnego – parafia Milówka, zaprasza do przeżycia go w przestrzeni on
line. Na stronie facebookowej „GRUPA MEDYTACJI BIBLIJNEJ” udostępnia od 20.04 2020, o
godzinie 16:00, konferencje biblistów, teologów poświęcone LECTIO DIVINA, czyli metodzie
czytania Pisma Świętego. Jest to forma przygotowania nas do pełniejszego udziału w
Tygodniu Biblijnym.
Od Niedzieli Biblijnej (26.04.2020) będzie udostępniany stały PROGRAM, który można
również obejrzeć w dowolnym momencie , po udostępnieniu:


9:00 – czas na dzielenie się refleksją z MEDYTACJI SŁOWA BOŻEGO – zapraszamy do
zamieszczania komentarzy pod postami z fragmentami danej Ewangelii z dnia. Będzie ona
udostępniana poprzedniego wieczora.


12:00 – Słuchowisko teatralne: „BIBLIA AUDIO superprodukcja” – Monumentalne dzieło
stworzone przez polskich aktorów.
26.04 – Ewangelia wg św. Mateusza, rozdz. 1-9/28
27.04 – Księga Syracha, rozdz. 1-14/51
28.04 – Dzieje Apostolskie, rozdz. 1-7/28
29.04 – Księga Rodzaju, rozdz. 1-9/50
30.04 – List św. Pawła do Rzymian
01.05 – Księga Psalmów, rozdz. 1-20/150
02.05 – Apokalipsa św. Jana, rozdz. 1-7/22


16:00 – Wykład biblijny z UNIWERSYTETU BIBLIJNEGO – polscy bibliści przybliżają nam
wiedzę o Piśmie Świętym.
26.04 – „Miłosierdzie Boże w Biblii” – ks. prof. Mariusz Rosik oraz ks. dr Mariusz Szmajdziński
27.04 – „Wprowadzenie do Ewangelii synoptycznych” – ks. prof. Mariusz Rosik
28.04 – „Wprowadzenie do Ewangelii św. Jana” – ks. prof. Mariusz Rosik
29.04 – „Księgi mądrościowe – Księga Syracha” – ks. dr Michał Twarkowski oraz
ks. dr Krzysztof Kinowski
30.04 – „Dlaczego chrześcijanin powinien czytać Stary Testament?” – ks. dr Mariusz
Szmajdziński oraz ks. dr Marek Raszewski
01.05 – „Dlaczego i jak miłować nieprzyjaciół?” – ks. prof. Mariusz Rosik oraz ks. dr Mariusz
Szmajdziński
02.05 – „Cudowne spotkanie z Chrystusem” – ks. prof. Mariusz Rosik oraz ks. dr Mariusz
Szmajdziński


19:00 – Opowieści biblijne Starego i Nowego Testamentu – filmy dla dzieci i nie tylko


26.04 – Opowieści biblijne Nowego Testamentu: Narodziny Króla
27.04 – Historie biblijne: Stworzenie Świata
28.04 – Opowieści biblijne Nowego Testamentu: Jezus, Syn Boży

29.04 – Opowieści biblijne Starego Testamentu: Abraham i Izaak                                                                                                 

30.04 – Opowieści biblijne Nowego Testamentu: Cuda Jezusa
01.05 – Historie biblijne: Arka Noego
02.05 – Opowieści biblijne Nowego Testamentu: Zmartwychwstanie Chrystusa


20:00 – Fragment Ewangelii na kolejny dzień MEDYTACJI i dzielenia się jej owocami.


21:30 – Film biblijny, fabularny
26.04 – „Abraham” cz. I
27.04 – „Abraham” cz. II
28.04 – „Prorok Jeremiasz”
29.04 – „Józef” cz. I
30.04 – „Józef” cz. II
01.05 – „Historia Ruth”
02.05 – „Jezus z Nazaretu”


Krótka prezentacja plakatów

Zbliża się XII Ogólnopolski Tydzień Biblijny (26.04 – 02.05.2020 r.). Rozpocznie się on w najbliższą Niedzielę IV NARODOWYM CZYTANIEM PISMA ŚWIĘTEGO. Hasło Tygodnia: „Misterium Słowa, […]