Tydzień Biblijny

IX Tydzień biblijny

Plan tygodnia biblijnego


IX OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BIBLIJNY 2017 r. 
„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” [Mk 16,15]

DataInformacjaGodzinaTematWspólnota
/ grupa
KoordynatorSłowa klucze
Niedziela
30.04.17
Narodowy Dzień Czytania
Pisma Świętego
17:00 – 17:45RCSKs. Miłosz Grygierczyk
Poniedziałek
1.05.17
Nabożeństwa majowe
17:45-18:00
Św. Józefa Rzemieślnika
17:00 – 17:45„Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże?” (J 6, 28)
Ewangelia – Dobra Wiadomość o nas samych
i życiu kształtowanym wg Słowa Bożego
WPRMJolanta Gazda
Sylwia Gaweł
Wtorek
2.05.17
Nabożeństwa majowe
17:45-18:00
17:00 – 17:45„…chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje
i życie daje światu.” (J 6, 33)
Ewangelia – Dobra Wiadomość o Jezusie Chrystusie, Synu Boga, Zbawicielu świata.
17:00 – 17:45 Dzieci Maryi

18:00 – Msza Św. – Służba Liturgiczna
Ks. Kamil Kruczek

Ks. Kamil Kruczek
Zbawiciel,
Syn Boga,
Mesjasz
Środa
3.05.17
Nabożeństwa majowe
17:45-18:00
NMP Królowej Polski
17:00 – 17:45„ Oto Matka twoja.” (J 19, 27)
Ewangelia – Dobra Wiadomość o Matce Boga
i ludzi.
Róże RóżańcoweStanisława Kliś
Władysław Tyc
Matka Najświętsza
Czwartek
4.05.17
(I czwartek miesiąca –
Adoracja NS
przed Mszą Św. 17:00)
Nabożeństwa majowe
17:45-18:00
17:00 – 17:45„Napisane jest u Proroków: Oni wszyscy będą uczniami Boga..” ( J 6,45)
Ewangelia – Dobra Wiadomość o Bogu, który uczy.
SH NSPJ Agnieszka BieniekPrzykazania
Kazanie na górze
Przykazanie miłości
Piątek
5.05.17
(I piątek miesiąca- Adoracja
NS przed Mszą Św.17:00)
Nabożeństwa majowe
17:45-18:00
17:00 – 17:45„Kto spożywa Moje Ciało i pije Moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.” (J 6, 54)
Ewangelia – Dobra Wiadomość o Bogu, który się nam daje.
Dzieci ze Szkoły PodstawowejAnna MusiałObecność
Chleb Żywy
Sobota
6.05.17
(I sobota miesiąca)
Nabożeństwa majowe
17:45-18:00
17:00 – 17:45“Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie.” (J 14,11)
Ewangelia – Dobra Wiadomość o Bogu, który
w zjednoczeniu z Chrystusem opiekuje się nami jak Ojciec.
Adoracja NS I – sobotnia – Dziękczynna na Słowo Boże i Tydz. Biblijny
Rycerstwo św. M. Archanioła 

Schola
Anna Szeląg
Agnieszka Bieniek
Lucyna Babicka

Ks. Miłosz Grygierczyk
Ojciec

Program IX Tygodnia biblijengo


IX OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BIBLIJNY 30.04.17 r. – 06.05.17 r.
„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” [Mk 16,15]

30.04.17 NIEDZIELA – Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego


Ruch Czystych Serc


01.05.17 PONIEDZIAŁEK, godz. 17:00

„Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże?”(J 6, 28)
Ewangelia – Dobra Wiadomość o nas samych i życiu kształtowanym wg Słowa Bożego


Wspólnota Przymierza Rodzin MAMREP

Pan Bóg wyposaża człowieka w Zbroję Bożą i w swej mądrości przewidział, że nie wolno nic
z tej zbroi pominąć, czy odrzucić, bo każdy jej element jest niezbędny.
Przedstawienie ,,Moje wędrowanie”, na które serdecznie zapraszamy, opowiada dzieje Wędrowca, który
zostaje przez Boga wyposażony we wszystko, co potrzebne mu będzie w wędrówce przez życie, by iść właściwym szlakiem i bezpiecznie dojść do celu jakim jest Niebo. Jednak w swej pysze, naiwności, w podążaniu za tzw. nowoczesnością, rezygnuje z Boskiej ochrony jaką daje mu Zbroja Boża, odrzucając poszczególne jej elementy. Ilekroć to czyni, to zawsze to, co odrzucił, okazuje się potrzebne. Pozbywając się stopniowo Bożego ekwipunku, Wędrowiec schodzi z właściwego szlaku na życiowe bezdroża. W tej sytuacji pozostaje tylko ufność, że nie ma takiego zła,
z którego Pan nie wyprowadzi dobra, bo przecież przyszedł szukać to, co zginęło…
W historii Wędrowca jak w lustrze, każdy może znaleźć swe odbicie. Czy zachowałem we właściwym
stanie wszystkie elementy zbroi podarowanej mi przez Pana? Warto zastanowić się nad tym w czasie, kiedy Pan szczególnie wzywa swych uczniów: ,,Idźcie i głoście!”

Jolanta Gazda


02.05.17 WTOREK, godz. 17:00 –

„…chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie dajeświatu.” (J 6, 33)
Ewangelia – Dobra Wiadomość o Jezusie Chrystusie, Synu Boga, Zbawicielu świata.


Dzieci Maryi
Służba liturgiczna

03.05.17 ŚRODA, godz. 17:00

„ Oto Matka twoja.” (J 19, 27)
Ewangelia – Dobra Wiadomośćo Matce Boga i ludzi.


Róże Różańcowe


W dniu od 30.04.17 r. do 06.05.17 r. odbędzie się IX Ogólnopolski Tydzień Biblijny, pod
wymownym tytułem: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu.” [Mk 16,15],
dlatego w szczególny sposób w środę, tj.: 03.05.17 r., o godz. 17:00 Róże Różańcowe będą
rozważać temat: „Oto Matka Twoja” [J 19,27]. EWANGELIA – Dobra Wiadomość o Matce Boga i ludzi.
      Modlitwa Różańcowa jest wspaniałą, iście królewską modlitwą, jest słodkim łańcuchem, który
łączy nas z Bogiem. Różaniec oznacza koronkę z róż, a to z kolei, że ile razy odmawia się pobożnie
Różaniec, wkłada się na głowę Jezusa i Maryi Koronę z dwunastu róż białych i czerwonych róż
Nieba. Serdecznie i gorąco zapraszamy do wzięcia udziału w/w Dniu Ewangelizacji.


Stanisława Kliś

04.05.17 CZWARTEK, GODZ. 17:00 –

„Napisane jest u Proroków: Oni wszyscy będą uczniamiBoga..” ( J 6,45)
Ewangelia – Dobra Wiadomość o Bogu, który uczy.


Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa


Na górze Przemienienia Apostołowie: Piotr, Jan i Jakub usłyszeli słowa: „To jest mój Syn
umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!” [Mt 17, 5]
       Razem z Apostołami i uczniami Pana Jezusa chcemy posłuchać Jego słów o modlitwie, przebaczeniu, pojednaniu, czystości serca i intencji. Co mówi Pan Jezus o cechach charakteryzujących osoby, do których należy Królestwo Niebieskie? Po czym poznaje się, że ktoś prawdziwie jest uczniem Jezusa? Jakie skarby i gdzie należy je gromadzić? – „Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. 2 Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich…” [Mt 5, 1]. Serdecznie zapraszamy.


Agnieszka Bieniek


05.05.17 PIĄTEK, GODZ. 17:00 –

„Kto spożywa Moje Ciało i pije Moją Krew, ma życie wieczne, a Jago wskrzeszę w dniu ostatecznym.” (J 6, 54) Ewangelia – Dobra Wiadomość o Bogu, który się nam daje.


Dzieci ze Szkoły Podstawowej


W piątek, dzieci ze Szkoły Podstawowej wraz z przyjaciółmi przedstawią krótkie scenki mówiące
o Chlebie Żywym. Przeniesiemy się zarówno w czasy Starego Testamentu jak i w czasy związane
z Jezusem. Serdecznie zapraszamy!


Anna Musiał


06.05.17 SOBOTA, GODZ. 17:00 –

„Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie.” (J 14,11)
Ewangelia – Dobra Wiadomość o Bogu, który w zjednoczeniu z Chrystusem opiekuje się nami jak
Ojciec.


Rycerstwo św. Michała Archanioła


„Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski”.

Wspólnota Rycerstwa Świętego Michała Archanioła 6 maja br. o godz. 17.00 (sobota) pragnie
dotknąć tajemnicy Boga Ojca – Tatusia w niebie. Chrystus wzywa każdego z nas do doskonałości na
wzór Boga Ojca. Czy czujesz się wezwany? Ja tak, bowiem to Jezus wzywa.

Grzegorz Szeląg

PO MSZY ŚW. WIECZORNEJ – Adoracja Najświętszego Sakramentu
Schola


„Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce.” [Ps 119, 105].

Dziękując Bogu za Jego Słowo, poprzez które oświeca nasze życie i daje nam poznawać Siebie, zapraszamy do wspólnej adoracji Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Chcemy dziękować i prosić, by hasło tegorocznego Tygodnia Biblijnego: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” [Mk 16,15] mogło wypełniać się w naszym życiu.


Agnieszka Bieniek

Plan tygodnia biblijnego IX OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BIBLIJNY 2017 r. „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” [Mk 16,15] Data Informacja Godzina Temat Wspólnota/ grupa […]