Lectio Divina

VI TYDZIEŃ BIBLIJNY

PROGRAM VI tygodnia biblijnego

VI TYDZIEŃ BIBLIJNY

04.05 – 11.05.2014

„Wierzę w Ciebie Jezu Chryste, Synu Boży”

(por. Mk 1,1)

1.Dzień TB – Niedziela – 04.05.2014

2. Dzień TB – Poniedziałek – 05.05.2014

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE TYGODNIA BIBLIJNEGO

* 17:00 Nabożeństwo majowe

* 17:15 NARODZINY ZBAWICIELA

– Szkoła Podstawowa; Stowarzyszenie 
Dzieci i Młodzieży Maryjnej

Msze św. z adoracjami poświęconymi Słowu Bożemu

* 18:00 Eucharystia

   

3. Dzień TB – Wtorek – 06.05.2014

4. Dzień TB – Środa – 07.05.2014

* 17:00 Nabożeństwo majowe

* 17:15 DOBRY PASTERZ

– Domowy Kościół

* 17:00 Nabożeństwo majowe

* 17:15 MĘKA JEZUSA

– Młodzież Ruchu Czystych Serc

* 18:00 Eucharystia

* 18:00 Eucharystia

Po Mszy św. projekcja filmu krótkometrażowego

Po Mszy św. projekcja filmu krótkometrażowego

   

5. Dzień TB – Czwartek – 08.05.2014

6. Dzień TB – Piątek –  9.05.2014

* 17:00 Nabożeństwo majowe
*17:15 PANTOMIMA „ŁAZARZU, WYJDŹ
NA ZEWNĄTRZ!”

– Wspólnota Francesco Team

* 17:00 Nabożeństwo majowe i adoracja Najświętszego Sakramentu

LECTIO DIVINA

* 18:00 Eucharystia

* 18:00 Eucharystia

7. Dzień TB – Sobota – 10.05.2014

8. Dzień TB – Niedziela – 11.05.2014

* 17:00 Nabożeństwo majowe

* 17:15  PROROCTWA PRZYSZŁESchola

*20.00 Dziękczynna Droga Światła
za Tydzień Biblijny
ulicami Milówki

* 18:00 Eucharystia

Każdy z nas znajduje w Piśmie Świętym swoje sprawy. Ono bowiem daje jedną odpowiedź nam wszystkim na to, co każdy z nas odczuwa. Św. Grzegorz Wielki

CO NAS CZEKA…

NARODZINY ZBAWICIELA
05.05.14 poniedziałek, godz.: 17:00

” Chrystus – Pan przyszedł na świat, aby zbawić wszystkich nas, aby dać życie wieczne nam i zamieszkać w każdym z nas”.
Tak zaczyna się jedna z piosenek religijnych.
Chcąc zgłębić tę tajemnicę zapraszamy wszystkich
do pochylenia się nad Pismem Świętym
w zbliżającym się Tygodniu Biblijnym.
W poniedziałek 5 maja, wraz z uczniami szkoły podstawowej, będziemy mogli przeżyć wydarzenia związane z narodzeniem Pana Jezusa. Wspólnie wsłuchamy się w słowa zapisane przez proroków i na nowo odkryjemy cud narodzin Zbawiciela. Myślę, że będzie to coś niezwykłego, bo będziemy przeżywać to w miesiącu maju, w którym cały świat wielbi Maryję.
Wraz z Nią módlmy się do Syna Bożego. Zapraszamy!
 

DOBRY PASTERZ
06.05.14 wtorek, godz.: 17:00

Wspólnota Domowego Kościoła pragnie słowem, śpiewem
i tańcem uwielbić Jezusa Chrystusa, bo On jest Dobrym Pasterzem, który oddał życie za owce. Po czym owce poznają swego Pasterza? Poznają Go po Jego głosie, bo tylko ich Pasterz zna ich imiona od początku świata i tylko On tak troskliwie je woła. Czy ja rozpoznaję głos mego Pasterza?
Czy znam ten głos? A może to właśnie ten dzień,
kiedy Pan przemówi do mojego serca… Przyjdę!

 

PASJA JEZUSA
07.05.14 środa, godz.: 17:00

W tym dniu młodzież Ruchu Czystych Serc przedstawi Mękę Chrystusa zapowiadaną przez proroków. Poruszająca Droga Krzyżowa przeniesie nas w świat zapowiedzi cierpienia naszego Pana, samą Mękę Jezusa aż po współczesną Golgotę zwykłych ludzi, których mijamy na ulicy. W której stacji odnajdziesz siebie?

PANTOMIMA – WSPÓLNOTA FRANCESCO TEAM
08.05.14 czwartek, godz.: 17:00

„Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!”
Pantomima na podstawie Ewangelii wg św. Jana 11, 1-44.
Wskrzeszenie oznacza przywrócenie do życia. Pewien człowiek z Betanii, miejscowości Marii i jej siostry Marty był chory. Miał on na imię Łazarz (…) – tak ewangelista wprowadza nas w opis cudu, który jest jednocześnie objawieniem chwały Bożej , ukazaniem panowania Jezusa nad śmiercią i przywracaniem do życia: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem… każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki”.
Jezus daje nam nowe życie i wybawia ze wszystkich słabości
i grzechów. Kruszy kajdany, które krępują, aby każdy z nas poczuł się naprawdę wolnym. Łazarz wstał z grobu, z ciemności do życia. Dzisiaj także i my sami możemy doświadczyć przemiany, uzdrowienia i narodzenia w Duchu Świętym, które jest jednocześnie zaproszeniem do osobistej relacji
i współpracy z Chrystusem. Do budowania Królestwa Bożego tutaj na ziemi, w codzienności, w każdej czynności.
Naśladowanie Jezusa nie dokonuje się gdzieś poza nami, ale uobecnia się w realiach naszego życia. Jeśli Pan ożywił nas poprzez swego Ducha, to znaczy, że oczekuje od nas czegoś więcej – nowej jakości życia wspólnoty małżeńskiej, wspólnoty w posługiwaniu, w konkretnej grupie czy wspólnocie modlitewnej. 

SUPER PROMOCJA
Lekarstwo dla duszy – prawdziwy balsam!
Za darmo

Nie stwierdzono niepożądanych działań, nie grozi przedawkowaniem. Ten balsam  to Słowo Boże na małych karteczkach, króciutkie cytaty z Pisma Świętego. Jeden w całości zacytowany, żeby przeczytać drugi musisz otworzyć Pismo Św. wg podanego na karteczce adresu.
Ufam, że to nie będzie jednorazowe otwarcie Pisma Św.,
ale że już go nie odłożysz na półkę, tylko zostawisz na stole lub na nocnej szafce koło łóżka i często będziesz otwierać gdziekolwiek i wyszukiwać Słów Boga skierowanych do Ciebie tu i teraz. Życzę każdemu zachwycenia się treścią Pisma Św. , mądrością Boga i Jego miłością do nas.
LECTIO DIVINA                                                                              
Adoracja Najświętszego Sakramentu                     
9.05.14 piątek, godz.: 17:00
„Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdy słowem, które pochodzi z ust Bożych.” Mt 4, 4
Wszystkich, którzy pragną być dotknięci Słowem Boga, zapraszamy na modlitwę Lectio divina przed Najświętszym Sakramentem. To modlitwa w ciszy, płynąca z  rozważania wybranego fragmentu Pisma Świętego.
     Potrzebujemy słów Pana. One są dla nas życiodajną siłą, są prawdziwym pokarmem, wartościowym i odżywczym. Pozwólmy Panu i prośmy Go aby przemawiał do nas poprzez Pismo Święte, by przemawiał osobiście do każdego i dał nam odczuć Swoją Świętą Obecność.
Nawet jeśli mówisz sobie: „… ale ja nie wierzę w Ciebie, Boże…”   –   PRZYJDŹ


PISMO ŚWIĘTE
– KSI
ĘGĄ PROROCTW OSTATECZNYCH

10.05.14 sobota, godz.: 17:00
„Napisz więc to, co widziałeś, i to, co jest,
 i to, co potem musi się stać.”
Ap 1,19
Pismo Święte ukazuje nam treści w trzech perspektywach czasowych: przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Pierwsza perspektywa zapoznaje nas z wydarzeniami, które miały już miejsce. Dokonały się. Druga –  z teraźniejszością, ciągle żywą i aktualną.
W Księdze Wyjścia czytamy, że gdy Mojżesz zapytał Boga o Jego Imię „Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: ‘JESTEM, KTÓRY JESTEM’” (Wj 3, 14). Słowa te, choć czytane w różnych epokach, wskazują, że Bóg jest ciągle obecny, żywy.  „To jest imię Moje na wieki
i to jest Moje zawołanie na najdalsze pokolenia.”
(Wj 3, 15). Święta Księga mówi również o wydarzeniach, które jeszcze nie nastąpiły,
a które mają się wypełnić (jest to trzecia perspektywa: przyszłość).
W sobotę chcemy zaprosić Wszystkich do zapoznania się i posłuchania proroctw mówiących o czasach przyszłych, ostatecznych. Proroctw mówiących o Tym, Który w Apokalipsie św. Jana nazwany jest: „SŁOWEM BOGA” (Ap 19,13), „SYNEM CZŁOWIECZYM” (Ap 1,13), „LWEM Z POKOLENIA JUDY, ODROŚLĄ DAWIDA” (Ap 5,5), „BARANKIEM” (Ap 6,1),     „KRÓLEM KRÓLÓW
I PANEM PANÓW” (Ap 19,16). Głos oddamy psalmistom,
prorokowi Izajaszowi i prorokowi Danielowi, Ewangelistom oraz św. Janowi Apostołowi. Czytanym fragmentom będzie towarzyszyć  śpiew Scholii. Serdecznie zapraszamy!

DROGA SWIATŁA                                                                    11.05.14 niedziela, godz.: 20:00

Serdecznie zapraszamy na nabożeństwo Drogi Światła.
Jest to coraz bardziej popularne w Kościele wielkanocne nabożeństwo, wzorowane na Drodze Krzyżowej. Polega
ono na przeżywaniu czternastu stacji – spotkań Chrystusa Zmartwychwstałego z uczniami i służy przeżywaniu tajemnic paschalnych. Drogą światła pragniemy przejść przez nasze ulice. Chcemy w ten sposób wyrazić naszą przynależność
do Chrystusa – Zwycięzcy śmierci. Szczególnie będziemy modlić się za dzieci przystępujące do I Komunii św. i za młodzież przygotowującą się do sakramentu Bierzmowania. Prosimy przynieść świece!!!

STOISKO z Pismem Świętym

«Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Strumienie wody żywej popłyną z Jego wnętrza». J 7,37-38
Słowo Pana – Pismo Święte – jest źródłem, z którego możemy czerpać. Dlatego zachęcamy do zakupu nowego tłumaczenia Pisma Świętego z Edycji św. Pawła
z komentarzem, które pomoże nam poznać bliżej Pana.
Będzie możliwość zakupu tego i innego Pisma Świętego
oraz innych pozycji około biblijnych, które pomogą nam czerpać ze Źródła w zbliżającym się Tygodniu Biblijnym
i w całym naszym życiu. Sprzedaż będzie
w wieczornych punktach programu od środy do soboty
(07-10.05.2014) oraz po wszystkich Mszach Św. w niedziele 11.05.2014.
Dochód przeznaczony będzie na cele charytatywne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GALERIA


Krótka prezentacja “Tydzień biblijny 2014”

PROGRAM VI tygodnia biblijnego VI TYDZIEŃ BIBLIJNY 04.05 – 11.05.2014 „Wierzę w Ciebie Jezu Chryste, Synu Boży” (por. Mk 1,1) 1.Dzień TB – Niedziela – […]