Tydzień Biblijny

V tydzień biblijny

W 2013 r. w parafii Milówka zawiązał się Zespół Tygodnia Biblijnego, który zapragnął włączyć się w Ogólnopolski Tydzień Biblijny trwający od 14 do 21 kwietnia 2013 r. Nasze hasło brzmiało: “Biblia – Księgą Życia”. Był to już wtedy V OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BIBLIJNY.
W przygotowanie tego Tygodnia zaangażowało się wiele wspólnot parafialnych, a TYDZIEŃ BIBLIJNY stał się dla nas Festiwalem Pisma Świętego.


Krótka historia początku

W 2013 r. za zgodą ówczesnego proboszcza parafii Milówka Ks. Józefa Nędzy zawiązał się Zespół
przygotowujący program Tygodnia Biblijnego. W ten sposób chcieliśmy, po raz
pierwszy, włączyć się, w Tydzień Biblijny.
Był to już wtedy V Ogólnopolski Tydzień Biblijny. Z wielką radością, przy zaangażowaniu wszystkich wspólnot, Chóru Milowieckiego, Młodzieżowej Orkiestry Dętej, Gminnego Ośrodka Kultury, rozpoczęliśmy nasze przygotowania.

Ewangelia św.: Marka (15.04.13 – poniedziałek, godz.: 17:00)
(tekst: Anna Musiał)

         JEZUS NAUCZYCIEL I CUDOTWÓRCA
Dzieci ze szkoły podstawowej zapraszają w poniedziałek na wędrówkę z Jezusem.
Czytając  fragmenty z Ewangelii wg Św. Marka pragniemy przybliżyć niezwykłą moc
naszego Pana i Nauczyciela. Postaramy się za pomocą prezentacji pokazać miejsca związane
z licznymi cudami Jezusa.
W czasie Mszy Świętej zostanie ofiarowana Ewangelia Św. Marka własnoręcznie przepisana
przez uczniów, rodziców i pracowników Szkoły Podstawowej w Milówce.
Do poniedziałkowej liturgii włączą się również Dzieci Maryi.
Przyjdź, Jezus na Ciebie czeka!

Ewangelia św. Łukasza (16.04.13 – wtorek, godz.: 17:00)
(tekst: Lucyna Babicka)

Tydzień Biblijny to dla naszej milowieckiej wspólnoty szczególny czas, aby odnowić w sobie
pragnienie sięgnięcia do lektury Pisma Świętego. Jest to czas zatrzymania się nad słowem
Boga, które On – Dawca wszelkich łask, kieruje do naszych serc.
Zapraszamy wszystkich, a szczególnie gimnazjalistów, do celebracji Słowa Bożego poprzez
udział w spotkaniu wtorkowym, podczas którego młodzież będzie czytać i przedstawiać
za pomocą pantomimy treści z Ewangelii św. Łukasza. We współczesnym trudnym świecie
można żyć z Chrystusem. Może właśnie On odpowie na nurtujące Cię pytania.
Przyjdź, zobacz – może będziesz mógł zmienić coś w swoim życiu!

Pantomima: „Panny roztropne i nieroztropne” (17.04.13 – środa, godz.: 18:45)
(tekst: Danuta Śleziak)

Pantomima wg przypowieści: „Panny roztropne i nieroztropne”, to przedstawienie miłości
człowieka do Boga poprzez taniec, muzykę, gesty i mimikę. Wielbimy Boga całym sobą,
całym swym ciałem i całą duszą. Świat, który dał nam Bóg, jest piękny ale celem naszym jest
dążenie do pozyskania życia w Miłości Wiecznej w Królestwie Niebieskim.
Pantomimę wykona młodzież Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamesznicy i Gimnazjum
w Milówce.

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Modlitwa Psalmami (19.04.13 – piątek, godz.: 17:00)
(tekst: Agnieszka Bieniek)

„…by moje serce nie milknąc psalm Tobie śpiewało”

[Ps 30,13].


Zapraszamy do wspólnej modlitwy psalmami adorując Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym
Sakramencie. Modlitwa psalmami początkami swymi sięga starożytnej historii Izraela –
narodu wybranego. Tekstami psalmów modlił się także Chrystus, o czym dowiadujemy
się z kart Ewangelii (Łk 23,46). Poprzez psalmy, wypowiadane i śpiewane, również i my chcemy
zwracać się w nich do Boga, wychwalając Go i błagając, skarżąc się przed Nim jak i wyrażając
swą ufność oraz wdzięczność względem Pana.

„Pieśni nad pieśniami” (20.04.13 – sobota, godz.: 17:00)
(tekst: Lucyna Babicka)

W sobotę – kolejnym dniu Tygodnia Biblijnego pragniemy przypomnieć sobie księgę Starego
Testamentu: „Pieśń nad Pieśniami”. Jest ona tekstem kanonicznym Starego Testamentu,
utworem wyjątkowym w naszej kulturze literackiej. Jej niezwykłość polega na tym, że żaden
inny, podobnej rangi tekst literacki, nie przyjmuje za swój główny temat miłości małżeńskiej,
a zatem takiej, która przedstawiałaby wzajemną aprobatę, podziw, zachwyt i czułość
w obrębie matrymonii. To najpiękniejszy biblijny poemat miłosny, który interpretuje się jako
pieśń o pięknej miłości ludzkiej, jako dialog Boga z kochającym go ludem oraz lub jako
rozmowę Chrystusa z Kościołem.
Tym pięknym tekstem pragniemy modlić się, aby Pan otworzył nasze umysły i serca,
aby czytanie Pisma Świętego pogłębiało naszą wiarę, nadzieję i miłość. Będziemy również
chwalić Pana pieśnią i tańcem na wzór Szulamitki i króla Dawida: „Tak Dawid, jak i cały
dom Izraela, tańczyli przed Panem z całej siły przy dźwiękach pieśni i gry na cytrach,
harfach, bębnach, grzechotkach i cymbałach.”
Zapraszamy w tym dniu wszystkich, a szczególnie małżeństwa, które pragną modlić się
o błogosławieństwo dla swojego współmałżonka i rodziny.

Duchowa Apteczka
(tekst: Małgorzata Gaweł)

UWAGA ! UWAGA !!!
WIELKIE OTWARCIE DUCHOWEJ APTECZKI
gdzie ? – w Kościele parafialnym w Milówce
kiedy ? – w niedzielę 14 kwietnia 2013
SUPER PROMOCJA
Lekarstwo dla duszy – prawdziwy balsam! Za darmo.
Nie stwierdzono niepożądanych działań, nie grozi przedawkowaniem.
Ten balsam to słowo Boże na małych karteczkach, króciutkie cytaty z Pisma Św.
Jeden w całości zacytowany, ale żeby przeczytać drugi musisz otworzyć Pismo Św. wg
podanego na karteczce „adresu”.

Ufam, że to nie będzie jednorazowe otwarcie Pisma Św. ale, że już go nie odłożysz na półkę,
tylko zostawisz na stole lub na nocnej szafce koło łóżka i często będziesz otwierać
gdziekolwiek, wyszukując słów Boga skierowanych do Ciebie, tu i teraz.
Życzę każdemu zachwycenia się treścią Pisma Św. , mądrością Boga i Jego miłością do nas.

Wystawa malarstwa – Nowy Testament w dziełach mistrzów malarstwa.
(tekst: Agnieszka Bieniek)

„… szukajcie zawsze Jego oblicza!”

[Ps 105,4]

Niektóre z nich powstawały miesiącami, a nawet latami. Są ozdobą licznych muzeów, galerii
narodowych, kościołów i katedr – obrazy. Mistrzowie malarstwa od lat czerpali inspirację
dla swych dzieł z Ksiąg Starego i Nowego Testamentu. Pismo Święte przez tak wiele wieków
pobudzało artystów do malarskiej kontemplacji życia Pana Jezusa Chrystusa.
Do poszukiwania Jego oblicza.
Wystawa prezentuje reprodukcje dzieł m.in.: takich mistrzów jak: Fra Angelico, Giotto,
Rembrandt, Caravaggio, Duccio di Buoninsegna i wielu innych.
Zapraszamy do obejrzenia wystawy w Gminnym Ośrodku Kultury w Milówce. Wystawa
otwarta będzie 14 kwietnia 2013 r. (niedziela) od godziny 8:00 do 18:00 oraz w dni
powszednie od godziny 8:00 do 16:00.

Koncert Chóru Milowieckiego (14.04.13 – niedziela, godz.: 17:00)
(tekst: Agnieszka Bieniek)

„Rozradują się moje wargi, gdy będę Ci śpiewał,..”

[Ps 71, 23]

Papież Benedyk XVI nazwał rok 2013 Rokiem Wiary.
14 kwietnia zapraszamy do kościoła parafialnego na koncert Chóru Milowieckiego, podczas
którego będziemy mogli wysłuchać m.in.: pieśni „Wierzę w Ciebie” oraz wspólnie śpiewać
i modlić się słowami Nieszporów.

Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej (21.04.13 – niedziela, godz.: 17:00)
(tekst: Agnieszka Bieniek)

„… Podziękujcie Mu przez wysławianie przy dźwięku harf i wszelkich instrumentów
muzycznych!”

[Syr 39, 15]


Dziękując Panu za Jego Słowo – Pismo Święte, zapraszamy 21 kwietnia na Koncert
Młodzieżowej Orkiestry Dętej, która wykona m.in.: takie utwory jak „Jerycho” – Berta
Appermont’a, „Ave Verum Corpus” – Wolfgang Amadeusz Mozart.
Po koncercie będziemy wspólnie modlić się śpiewem Nieszporów.

Prezentacja Tygodnia Biblijnego w Milówce w 2013 r.

Niedziela 14.04.2013 Poniedziałek
15.04.2013
Wtorek
16.04.2013
Środa
17.04.2013
Czwartek
18.04.2013
Piątek
19.04.2013
Sobota
20.04.2013
Niedziela 21.04.2013
Godz. 17:00 Godz. 17:00 Godz. 17:00 Godz. 17:00 Godz. 17:00 Godz. 17:00 Godz. 17:00 Godz. 17:00
Uroczyste rozpoczęcie Tyg. Biblijnego

 

Procesyjne wniesienie PŚ/Pismo Św. na podwyższeniu

KONCERT CHÓRU MILOWIECKIEGO

(niedzielne kazanie o PŚ)

Czytanie P.Ś.:
EWANGELIA ŚW. MARKA
(przypowieści),
prezentacja multimedialna:
Szkoła Podstawowa i
Stowarzyszenie Dzieci
i Młodzieży Maryjnej
(oraz przygotowanie Liturgii)

Czytanie PŚ:
EWANGELIA
ŚW. ŁUKASZA

– Gimnazjum
(czytanie, przedstawienie przypowieści)

Czytanie PŚ:
DZIEJE APOSTOLSKIE

Szkoły średnie
(czytanie, pantomima:
„Jezus żyje”)

Czytanie PŚ:
KSIĘGA SYRACEDESA

– Krąg Biblijny
(czytanie)

Czytanie PŚ:
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
KSIĘGA PSALMÓW

– Schola
(śpiew i czytanie psalmów)

 

Czytanie PŚ:
PIEŚNI NAD PIEŚNIAMI

– Oaza Rodzin

Uroczyste dziękczynienie – Nieszpory

– KONCERT ORKIESTRY DĘTEJ

Godz. 18:00
EUCHARYSTIA
Godz. 18:00
EUCHARYSTIA
Godz. 18:00
EUCHARYSTIA
Godz. 18:00
EUCHARYSTIA
Godz. 18:00
EUCHARYSTIA
Godz. 18:00
EUCHARYSTIA
Godz. 18:00
EUCHARYSTIA
Godz. 18:00
EUCHARYSTIA
  Po Mszy Św. wieczornej Po Mszy Św. wieczornej Po Mszy Św. wieczornej
Godz. 18:45
Po Mszy Św. wieczornej
Godz. 18:45
Po Mszy Św. wieczornej
Godz. 18:45
Po Mszy Św. wieczornej
Godz. 18:45
 
      Pantonima:
„Panny roztropne
i nieroztropne”
Prelekcja biblisty
ks. Sławomira Szczotki
Film: „Abraham” cz. 1 (salka katechetyczna) Film: „Abraham” cz. 1 (salka katechetyczna)  
Dodatkowo:

 

  • Wystawa malarstwa: „…szukajcie zawsze Jego oblicza…” (Ps 105,4) -GOK
  • (Agnieszka Bieniek)
  • Konkurs plastyczny dla dzieci (Anna Musiał)
  • Plakaty, gazetka informacyjna, zwiastun na telebimie
  • Słowo Boże na karteczkach – APTECZKA DUCHOWA (Małgorzata Gaweł )
  • Homilie/kazania – Słowo Boże

W 2013 r. w parafii Milówka zawiązał się Zespół Tygodnia Biblijnego, który zapragnął włączyć się w Ogólnopolski Tydzień Biblijny trwający od 14 do 21 kwietnia […]